Wisby Hotel, Visby, Sweden

Ventilation shaft turned into a book cabinet.
Wall painting: Blacksmith (self portrait)

Ventilationsschakt dekormålad till ett bokskåp. Väggmålning: Smed (självporträtt)

pierre@tietjens.se Pierre Tietjens © 2008