Stairway, Restaurant Munkkällaren, Visby, Sweden

Classic 17 th century baroque style decoration. The painted curtains were often covered with real fabric during the winter.

Klassiskt 1600-talsmåleri, barock-stil. De målade gardinerna var ofta täckta med riktiga tyggardiner under vinterhalvåret.

pierre@tietjens.se Pierre Tietjens © 2008