Private home, Santa Fe, New Mexico

The beams are decorated in european baroque style; alternating oak leaves and
symmetrical patterns.

Takbjälkarna är dekorerade i europeisk barock-stil; eklöv som alterneras med symmetriska mönster.

pierre@tietjens.se Pierre Tietjens © 2008