H O M E  |  C E I L I N G S  |  M U R A L S  |  T R O M P E  L´O E I L  |  D O O R S  |  B I O G R A P H Y

Hi, thank's for stopping by....

I pressume that you've seen the pictures on the site. A few examples of work that I've done USA and Scandinavia. Always on the move...

The plattform from which I work is Fårö, Gotland, in the middle of the Baltic sea, where a new studio and forge is under construction. Wisby, the medieval town on Gotland is where my interest in interior decorations was awakened. The amazingly decorated houses resonated a chord in me...

Hej, trevligt att du tittar in...

Jag utgår från att du sett bilderna vilka är ett litet urval av arbeten jag gjort i USA och skandinavien. Ständigt i rörelse kan tyckas...

Basen for verksamheten är dock Fårö på Gotland, där en ny atelje och smedja är under uppbyggnad. Det var på Gotland som dekormåleriet en gång tog fart: de rikt dekorerade husen i Wisby slog an en ton som ännu ej har klingat ut...Pierre Tietjens

 
 
pierre@tietjens.se  •  Phone +46 (0)707 13 70 14 Pierre Tietjens © 2008